010 – 130 14 69
kompetensgruppen@prospector.nu

Välkommen till Läkarsekreterarforum 2019!

Forum för medicinska sekreterare & vårdadministratörer 2019

Välkommen till Läkarsekreterarforum 2019!

Välkommen till Läkarsekreterarforum 2019!

Tillfället för dig som medicinsk sekreterare, vårdadministratör, läkarsekreterare eller om du arbetar med kundmottagning. 2019 års senaste forum i Uppsala, Helsingborg, Luleå eller Linköping. Var du där? Våra deltagare ger oss betyget 4,84 av 5 och hela 98% anser att konferensen i sin helhet varit bra eller mycket bra! Som konferensarrangör i snart 20 år är det ett privilegium att få goda vitsord av deltagarna. Vi presenterar nu nya arrangemang för hösten med konferenser i Malmö, Växjö, Göteborg och Stockholm.

Vi hörsammar alltid våra tidigare deltagare och kompletterar med ämnen som efterfrågas. Vid årets viktigaste forum för vårdadministratörer, läkarsekreterare och medicinska sekreterare får du möjlighet till inspiration och kunskap inom aktuella ämnen som du möter i ditt vardagliga arbete och inför framtida behov. Konferensen ger stora möjligheter till erfarenhetsutbyte med andra kollegor vid de olika lunch-, kaffe- och fruktpauserna.


Turnéprogram 2019

HT

 • Malmö 14-15 oktober
 • Växjö 21-22 oktober
 • Göteborg 7-8 november
 • Stockholm 18-19 november

VT

 • Uppsala 18-19 mars
 • Karlstad 22 mars
 • Helsingborg 25-26 mars
 • Luleå 1-2 april
 • Linköping 8-9 april


Ur programmet:

 • Öka din stresshanteringsförmåga
 • Inspiration
 • Sunda relationer
 • Konkretiserna stolthet och dess betydelse
 • Påverkar vårt DNA stressnivån
 • Ökad självkänsla
 • Rak och ärlig kommunikation
 • ADHD innifrån
 • Ökade värden för dig och din arbetsplats
 • Varför älskar vi vissa och stör oss på andra?