Välkommen till Läkarsekreterarforum 2019!

Välkommen till Läkarsekreterarforum 2019!

Tillfället för dig som medicinsk sekreterare, vårdadministratör, läkarsekreterare eller om du arbetar med kundmottagning. 2018 års senaste forum i Göteborg, Malmö, Stockholm och Sundsvall. Var du där? Våra deltagare ger oss betyget 4,8 av 5 och hela 98% anser att konferensen i sin helhet varit bra eller mycket bra! Som konferensarrangör i snart 20 år är det ett privilegium att få goda vitsord av deltagarna. Vi presenterar nu nya arrangemang för våren med konferenser i Uppsala, Karlstad, Helsingborg, Luleå och Linköping.

Vi hörsammar alltid våra tidigare deltagare och kompletterar med ämnen som efterfrågas. Vid årets viktigaste forum för vårdadministratörer, läkarsekreterare och medicinska sekreterare får du möjlighet till inspiration och kunskap inom aktuella ämnen som du möter i ditt vardagliga arbete och inför framtida behov. Konferensen ger stora möjligheter till erfarenhetsutbyte med andra kollegor vid de olika lunch-, kaffe- och fruktpauserna.


Turnéprogram 2019

Hösten 2019 planerar vi för Läkarsekreterarforum i Malmö, Göteborg och Stockholm


Ur programmet:

  • Stresshantering
  • Inspiration
  • Sunda relationer
  • Hjärnans belöningssystem
  • Administrativ personals framtid
  • Artificiell intelligens
  • Rak och ärlig kommunikation
  • Digitaliseringen inom svensk sjukvård
  • Träna ditt minne
  • Varför älskar vi vissa och stör oss på andra?