010 – 130 14 69
kompetensgruppen@prospector.nu

Välkommen till Läkarsekreterarforum 2018!

Välkommen till Läkarsekreterarforum 2018!

Tillfället för dig som medicinsk sekreterare, vårdadministratör, läkarsekreterare eller om du arbetar med kundmottagning. 2017 års senaste forum i Lund, Göteborg, Falun och Stockholm var mycket uppskattat. Var du där?

Våra deltagare ger oss betyget 4,9 av 5 och hela 99% anser att konferensen i sin helhet varit bra eller mycket bra! Som konferensarrangör i snart 20 år är det ett privilegium att få goda vitsord av deltagarna.

Vi presenterar nu nya arrangemang för våren med konferenser i Uppsala, Norrköping, Örebro och Borås under våren och Göteborg, Malmö, Stockholm och Sundsvall under hösten.

Vi har hörsammat våra tidigare deltagare och kompletterat med ämnen som efterfrågats.

Vid årets viktigaste forum för vårdadministratörer, läkarsekreterare och medicinska sekreterare får du möjlighet till inspiration och kunskap inom aktuella ämnen som du möter i ditt vardagliga arbete och inför framtida behov. Konferensen ger stora möjligheter till erfarenhetsutbyte med andra kollegor vid de olika lunch-, kaffe- och fruktpauserna.


”Bra blandning av ämnen. Ger ny energi.”

Sagt utav deltagare


Program 2018

VT

  • Uppsala 11-12 april
  • Norrköping 17-18 april
  • Örebro 24-25 april
  • Borås 15-16 maj

HT

  • Göteborg 1-2 oktober
  • Malmö 8-9 oktober
  • Stockholm 12-13 november
  • Sundsvall 26-27 november
Letade du efter årets program?