010 – 130 14 69
kompetensgruppen@prospector.nu

start

Forum för medicinska sekreterare & vårdadministratörer 2019

Välkommen till Läkarsekreterarforum 2020!

Tillfället för dig som medicinsk sekreterare, vårdadministratör, läkarsekreterare eller om du arbetar med kundmottagning.

Vid 2019 års senaste forum i Malmö, Göteborg och Stockholm ger våra deltagare oss betyget 4,93 av 5 och hela 99% anser att konferensdagarna har varit bra eller mycket bra! Var du där? Som konferensarrangör i snart 20 år är det ett privilegium att få så goda vitsord av deltagarna. Vi presenterar nu nya arrangemang för våren.

Vi hörsammar alltid våra tidigare deltagare och kompletterar med ämnen som efterfrågas. Vid årets viktigaste forum för vårdadministratörer, läkarsekreterare och medicinska sekreterare får du möjlighet till inspiration och kunskap inom aktuella ämnen som du möter i ditt vardagliga arbete och inför framtida behov. Konferensen ger stora möjligheter till erfarenhetsutbyte med andra kollegor vid de olika lunch-, kaffe- och fruktpauserna.

Ur programmet:

  • Öka din stresshanteringsförmåga
  • Inspiration
  • Kan vi läsa av människor?
  • Förebygg smärta
  • Påverkar vårt DNA stressnivån
  • Kontrollera ett hotfullt beteende
  • Utmana vår tankevärld
  • Sunda och varaktiga hälsoförändringar
  • Ökade värden för dig och din arbetsplats
  • Fungerande integration