010 – 130 14 69
kompetensgruppen@prospector.nu

Smittskyddsåtgärder under konferensen

Med anledning av Corona vill vi förtydliga följande:

Vi är självklart medvetna om den nu pågående smittspridningen. Samtidigt kunde vi under höstens seminarier konstatera att väldigt många hade sett fram emot dessa och upplevde det som väldigt positivt att vi är igång igen. Och dessutom gav vårta föreläsare ett väldigt gott betyg. Därför planerar vi att genomföra seminarier även i vår förutsatt att inte Folkhälsomyndigheten eller Regeringen har några invändningar. Men vi har vidtagit en del åtgärder och förberett oss för fler åtgärder om det visar sig behövas:

  • Vi har senarelagt seminarierna i förhoppning om att smittspridningen skall minska väsentligt närmare sommaren och att de flesta då skall ha fått sin tredje vaccindos
  • Vi försöker hitta seminarielokaler som möjliggör att alla kan hålla ett visst avstånd från varandra
  • Vi gör tydligt för konferenshotellen att vi förväntar oss att de vidtager rekommenderade covidåtgärder.
  • Lunch serveras vid bordet istället för som buffé
  • Vi tillhandahåller snabbtester, munskydd, handskar och handsprit
  • Vi är förberedda på att det kan bli aktuellt att kontrollera Vaccinationsintyg
  • Det alltid finns en möjlighet att ångra sin anmälan och sitt deltagande. Upp till 30 dagar innan första seminariedag
  • All faktureringen senareläggs och genomförs tidigast fyra veckor innan seminariet i stället för i anslutning till beställningen
  • Vi som arrangörer är samtliga vaccinerade med tre doser i god tid innan första seminariedag.

Din tidiga anmälan är viktig! Dels för att den ger dig ett väsentligt bättre pris! Men också för att den ger oss en bild av hur stort intresset är för respektive ort. Vi vill självklart undvika att ställa in några av vårens orter men tvingas göra det om intresset visat sig vara för litet 30 dagar innan första seminariedag på respektive ort. Därför är det viktigt att vi får din anmälan i god tid innan dess.