010 – 130 14 69
kompetensgruppen@prospector.nu

2018

Forum för medicinska sekreterare & vårdadministratörer 2019

Välkommen till Läkarsekreterarforum 2018!

Tillfället för dig som medicinsk sekreterare, vårdadministratör, läkarsekreterare eller om du arbetar med kundmottagning. 2017 års senaste forum i Lund, Göteborg, Falun och Stockholm var mycket uppskattat. Var du där?

Våra deltagare ger oss betyget 4,9 av 5 och hela 99% anser att konferensen i sin helhet varit bra eller mycket bra! Som konferensarrangör i snart 20 år är det ett privilegium att få goda vitsord av deltagarna.

Vi presenterar nu nya arrangemang för våren med konferenser i Uppsala, Norrköping, Örebro och Borås.

Vi har hörsammat våra tidigare deltagare och kompletterat med ämnen som efterfrågats.

Vid årets viktigaste forum för vårdadministratörer, läkarsekreterare och medicinska sekreterare får du möjlighet till inspiration och kunskap inom aktuella ämnen som du möter i ditt vardagliga arbete och inför framtida behov. Konferensen ger stora möjligheter till erfarenhetsutbyte med andra kollegor vid de olika lunch-, kaffe- och fruktpauserna.

 


Program 2018

VT

HT